Mirosław Kowalik

Stanowisko
Kierownik Referatu ds. Informatyki
Miejsce pracy
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Telefon
(034) 35-10-525
Fax
(034) 35-10-511
E-mail:
m.kowalik@lubliniec.starostwo.gov.pl