Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2018 08:32 Informacje ogólne
08.05.2018 08:31 Kierownictwo SPZOZ w Lublińcu
02.12.2015 09:29 Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny
02.12.2015 09:25 Cennik Cennik
02.12.2015 09:23 Rada Społeczna Rada Społeczna
02.12.2015 09:22 Rodzaj i zakres działalności l Rodzaj i zakres działalności leczniczej
02.12.2015 09:12 Statut Statut - tekst jednolity
12.11.2009 11:55 Schemat Organizacyjny SP ZOZ w Lublińcu
30.12.2003 14:40 Karta Praw Pacjenta.