Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2005 08:33 Uchwała Nr 387/XXXII/2005 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego (...) w Lublińcu
03.09.2005 14:12 Uchwała Nr 386/XXXI/2005 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie: likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym (...).
28.07.2005 16:45 Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji SP ZOZ Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.
16.04.2005 13:06 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji SP ZOZ Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9.
16.04.2005 12:17 Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pt. "Program wyrównywania różnic między regionami".
04.04.2005 18:31 Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pt. "Program wyrównywania różnic między regionami".
04.04.2005 18:25 Wyrażenie stanowiska wobec nierównego podziału funduszy ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
27.02.2004 15:27 Wyrażenie stanowiska w przedmiocie przynależności do europejskiej jednostki statystycznej NUTS.
27.02.2004 15:23 Uchwała Nr 158/XIV/2004 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 9 lutego 2004 roku.

poprzednia 1 2 3