Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2009 08:40 Uchwała Nr 539/XXXVII/2009 w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik ekonomista z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu do Technikum Nr 3 (...).
22.12.2009 08:30 Uchwała Nr 540/XXXVII/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 22.
22.12.2009 08:21 Uchwała Nr 541/XXXVII/2009 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 22.
22.12.2009 08:20 Uchwała Nr 542/XXXVII/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. ks. płk. J. Szymały 3.
08.07.2009 11:04 Uchwała Nr 489/XXXIII/2009 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu przy ulicy Klonowej 10.
08.07.2009 11:02 Uchwała Nr 491/XXXIII/2009 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...).
07.04.2009 12:04 Uchwała Nr 462/XXXI/2009 w sprawie przystąpienia Powiatu Lublinieckiego do projektu ”System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”.
07.04.2009 12:02 Uchwała Nr 464/XXXI/2009 w sprawie przystąpienia Powiatu Lublinieckiego do Fundacji Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska".
23.09.2008 11:10 Uchwała Nr 328/XXV/2008 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego (...).
23.09.2008 11:00 Uchwała Nr 335/XXV/2008 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich (...).
29.08.2008 17:14 Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Herby i Gminy Koszęcin na usuwanie skutków trąby powietrznej i wypłatę świadczeń dla poszkodowanych.
29.08.2008 17:07 Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego (...) w Katowicach.
29.08.2008 17:00 Zajęcie stanowiska Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie wprowadzenia cen promocyjnych na materiały pozyskane ze zniszczonych lasów w wyniku trąby powietrznej.
21.08.2008 22:54 Wyrażenie opinii do wniosku Dyrektora SP ZOZ w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 w sprawie czasowego zaprzestania działalności Oddziału Pediatrycznego SP ZOZ w Lublińcu.
10.03.2008 10:40 Uchwała Nr 234/XVIII/2008 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdowotnej w Wieruszowie.
06.02.2007 11:18 Uchwała Nr 49/IV/2007 w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
05.06.2006 16:58 Uchwała Nr 478/XL/2006 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana
02.05.2006 15:02 Uchwała Nr 473/XXXIX/2006 w sprawie przystąpienia Powiatu Lublinieckiego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
02.05.2006 14:51 Uchwała Nr 471/XXXIX/2006 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu.
31.10.2005 12:04 Uchwała Nr 400/XXXIII/2005 w sprawie przystąpienia Powiatu Lublinieckiego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

poprzednia 1 2 3 następna