Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2021 14:30 Krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21 - dnia 20-go maja 2021 r., zawyją syreny
07.05.2021 13:35 WB.6740.48.2021 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
29.04.2021 12:30 WGK.6642.1.621.2019 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 21.05.2021 r. w Lubszy
29.04.2021 12:27 WGK.6642.1.726.2020 Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych w dniu 18 maja 2021 r. o godzinie 10:30 w Koszęcinie
27.04.2021 11:26 WGK.6642.1.645.2021 Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic w dniu 28.05.2021 r. w Lubszy przy ul. Lompy 89 o godzinie 9:00
27.04.2021 11:08 GK.6642.1.817.2020 Powiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w dniu 28.05.2021 r. o godzinie 13.00 w Lublińcu przy ulicy Cegielnianej
12.04.2021 14:58 WGK.6642.1.346.2021 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
29.03.2021 11:14 Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego w 2021 r.
11.03.2021 13:25 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za II półrocze 2020 roku.
05.03.2021 08:39 Nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych
01.03.2021 10:12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 646/CXXII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży)
23.02.2021 13:01 WRSZ.006.1.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
11.02.2021 14:59 WRSZ.8023.40.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku
29.01.2021 08:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 610/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży)
29.01.2021 08:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 613/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży)
29.01.2021 08:18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały Nr 608/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego znajdujących się w budynku położonym w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9)
07.01.2021 08:17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (Załącznik do uchwały Nr 597/CXV/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2020 r.)
17.12.2020 12:19 Wybór oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie
11.12.2020 12:45 WRSZ.8023.40.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku
25.11.2020 14:08 Zawiadomienie Starosty Lublinieckiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach Lubsza i Kamienica w gminie Woźniki

1 2 3 4 5 6 następna