Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2021 15:15 Uchwała w sprawie opinii o przedłużonym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
20.01.2021 11:19 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu w Lublińcu
20.01.2021 11:12 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Lublińcu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
22.04.2020 13:32 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
15.01.2020 09:21 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lublinieckiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
15.01.2020 09:20 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Powiatu Lublinieckiego
17.12.2019 07:55 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Lublińcu na lata 2020-2030.
17.12.2019 07:50 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu w Lublińcu.
17.12.2019 07:45 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.
25.09.2019 11:13 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Lublinieckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
24.05.2019 07:46 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lublińcu.
24.04.2019 12:07 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiaty w Lublińcu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
26.02.2019 12:14 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Lublińcu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
21.12.2018 15:13 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lublinieckiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
21.12.2018 15:12 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lublinieckiego projekcie uchwały budżetu na 2019 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
21.09.2018 14:37 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Lublinieckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
21.05.2018 10:11 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lublińcu
24.04.2018 14:49 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lublinieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
19.01.2018 14:25 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Lublińcu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
19.01.2018 14:22 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.164.970 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Powiatu w Lublińcu.

1 2 3 4 5 6 następna