Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2020 14:52 RZP.272.12.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na dostawę wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do pracowni teleinformatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego
20.11.2020 10:14 RZP.272.11.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi na 2021 rok
16.11.2020 10:37 RZP.272.9.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do pracowni teleinformatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego”
06.11.2020 13:54 RZP.272.10.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi na 2021 rok
07.10.2020 12:56 RZP.272.8.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO - TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU PRZY UL. KS. PŁK. J. SZYMAŁY 3 W RAMACH PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEŻACYCH DO POWIATU LUBLINIECKIEGO”
05.10.2020 12:49 RZP.272.7.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczeń na pracownie do zajęć gastronomicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach przy ul. Lublinieckiej 10/12 w Herbach w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w powiecie lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego”
18.09.2020 14:19 RZP.272.6.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego.
22.07.2020 15:25 RZP.272.5.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO - TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU PRZY UL. KS. PŁK. J. SZYMAŁY 3 W RAMACH PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEŻACYCH DO POWIATU LUBLINIECKIEGO”
22.05.2020 14:12 RZP.272.4.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
22.01.2020 12:57 RZP.272.3.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lublinieckiego w gminach: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec i Pawonków w 2020r.