Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2019 14:46 RZP.272.18.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę dróg powiatowych 2348 s (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349 s (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu"
31.10.2019 12:01 RZP.272.17.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych na 2020 rok
29.10.2019 11:04 RZP.272.16.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Adaptację części budynku na pracownie dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu przy ulicy Klonowej nr 10 w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
03.10.2019 10:05 RZP.272.15.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Adaptację części budynku na pracownie dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu przy ulicy Klonowej nr 10 w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
26.09.2019 11:23 RZP.272.14.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego"
28.08.2019 13:35 RZP.272.13.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych
05.07.2019 11:46 RZP.272.12.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Adaptację części budynku na pracownie dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu przy ulicy Klonowej nr 10 w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
11.06.2019 10:29 RZP.272.11.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Adaptację części budynku na pracownie dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu przy ulicy Klonowej nr 10 w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
11.06.2019 10:21 RZP.272.10.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację istniejących sal na pracownie zawodowe w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ulicy Ks. płk J. Szymały w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
06.06.2019 14:19 RZP.272.9.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2320 s ul. Lubliniecka w m. Łagiewniki małe polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji
21.05.2019 12:56 RZP.272.7.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Adaptację części budynku na pracownie dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu przy ulicy Klonowej nr 10 w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
20.05.2019 11:52 RZP.272.6.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublińcu
20.05.2019 10:49 RZP.272.5.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację istniejących sal na pracownie zawodowe w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ulicy Ks. płk J. Szymały w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckimpoprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
28.03.2019 13:31 RZP.272.3.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację ewidencji gruntów i budynków