Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2018 14:27 WOR. 272.17.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, ścieżek pieszo - rowerowych i parkingów na terenie Powiatu Lublinieckiego
13.09.2018 12:50 WOR.272.16.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej S 2322 w m. Kośmidry, bez zmiany konstrukcji z odtworzeniem kanału deszczowego i chodnika – etap I
22.08.2018 12:41 WOR.272.15.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację ewidencji gruntów i budynków
05.07.2018 14:30 WOR.272.14.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę skrzydła budynku i modernizację pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ulicy Ks. płk J. Szymały nr 3 w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
02.07.2018 13:24 WOR.272.13.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej S 2308 w m. Łagiewniki Wielkie, polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji
28.06.2018 13:30 WOR.272.12.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej S 2011 ul. Polna w m. Zborowskie, polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji
25.06.2018 12:57 WOR.272.11.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację istniejących sal na pracownie zawodowe w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu przy ul. Ks. Płk J. Szymały
12.06.2018 15:02 WOR.272.10.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę skrzydła budynku i modernizację pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ulicy Ks. płk J. Szymały nr 3 w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
07.06.2018 14:15 WOR.272.8.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej S 2304 w m. Sieraków, polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji
07.06.2018 12:19 WOR.272.7.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej s 2301 w m. Panoszów, polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji

1 2 następna