Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2018 13:34 WOR.272.21.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Lublinieckiego i na terenie gmin: Ciasna, Boronów, Herby, Pawonków, Lubliniec, Kochanowice, Koszęcin od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
26.11.2018 15:08 WOR.272.20.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Lublinieckiego i na terenie gmin: Ciasna, Boronów, Herby, Pawonków, Lubliniec, Kochanowice, Koszęcin od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
29.10.2018 13:10 WOR.272.19.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych na 2019 rok
18.10.2018 13:27 WOR.272.18.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych na 2019 rok
03.10.2018 14:27 WOR. 272.17.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, ścieżek pieszo - rowerowych i parkingów na terenie Powiatu Lublinieckiego
13.09.2018 12:50 WOR.272.16.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej S 2322 w m. Kośmidry, bez zmiany konstrukcji z odtworzeniem kanału deszczowego i chodnika – etap I
22.08.2018 12:41 WOR.272.15.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację ewidencji gruntów i budynków
05.07.2018 14:30 WOR.272.14.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę skrzydła budynku i modernizację pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ulicy Ks. płk J. Szymały nr 3 w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
02.07.2018 13:24 WOR.272.13.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej S 2308 w m. Łagiewniki Wielkie, polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji
28.06.2018 13:30 WOR.272.12.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej S 2011 ul. Polna w m. Zborowskie, polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji
25.06.2018 12:57 WOR.272.11.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację istniejących sal na pracownie zawodowe w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu przy ul. Ks. Płk J. Szymały
12.06.2018 15:02 WOR.272.10.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę skrzydła budynku i modernizację pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ulicy Ks. płk J. Szymały nr 3 w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego"
07.06.2018 14:15 WOR.272.8.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej S 2304 w m. Sieraków, polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji
07.06.2018 12:19 WOR.272.7.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej s 2301 w m. Panoszów, polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji
05.06.2018 12:49 WOR.272.6.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację istniejących sal na pracownie zawodowe w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu przy ul. Ks. Płk J. Szymały
30.05.2018 13:49 WOR.272.4.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów
30.05.2018 13:40 WRSZ.041.2.7.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego”
24.05.2018 14:03 WOR.272.5.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi powiatowej S 2341 ul. Stawowa w m. Babienicy polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji
22.05.2018 11:43 WOR.272.2.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę skrzydła budynku i modernizację pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ulicy Ks. płk J. Szymały nr 3 w ramach projektu ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego