Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2015 15:28 WOR.272.12.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr S2324 od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Kochanowice.
27.11.2015 14:24 WOR.272.11.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lublinieckiego od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
30.10.2015 12:43 WOR.272.10.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej.
30.10.2015 11:55 WOR.272.9.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych na 2016 rok.
20.10.2015 13:53 WOR.272.8.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej.
10.09.2015 14:36 WOR.272.5.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz jednostek organizacyjnych.
28.08.2015 14:52 WOR.272.7.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i parkingów na terenie Powiatu Lublinieckiego w sezonie 2015/2016.
14.04.2015 14:21 WOR.272.2.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów w obrębach Jawornica, Kochcice, Lubecko w Gminie Kochanowice (...).
23.01.2015 13:09 WOR.272.1.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej 2322S - ulica M.C. Skłodowskiej w Lublińcu.