Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2018 14:32 WSO.5314.1.13.2018 Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: Rower typu górskiego, brak marki
11.12.2018 14:30 WSO.5314.1.12.2018 Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: Rower marki Joko Artillery
27.11.2018 15:45 POWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia znaków granicznych działki nr 791/104 z działką nr 583/104 położonych w Pawonkowie przy ulicy Zawadzkiego.
27.11.2018 15:22 Zaświadczenie o braku podstaw wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej" na działkach o nr ew. 132, 127 - obręb 0010 Solarnia, gmina Pawonków
26.11.2018 08:40 RKP.525.24.2018 Oferta złożona przez Lubliniecki Klub Sportowy „SPARTA” Lubliniec na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „XXVI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY LUBLINIECKIEGO”
21.11.2018 14:55 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 5299/661 k.m. 2 obręb Boronów
21.11.2018 14:54 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 620/90 k.m. 1 obręb Boronów
21.11.2018 14:53 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 683/137 i 684/137 k.m. 1 obręb Boronów
21.11.2018 13:26 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 470/215 z k.m. 12A obręb Woźniki z działkami przyległymi 178
21.11.2018 13:25 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 432/234 z k.m. 12A obręb Woźniki
20.11.2018 13:34 WB.6740.1.1.2018 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
15.11.2018 15:12 PO.ZUZ.5.421.452.2018.TS Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 6 listopada 2018 roku.
14.11.2018 15:01 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz czynnościach przyjęcia przebiegu granic dz. 366/21 obręb Kochcice
14.11.2018 14:29 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady powiatu.
09.11.2018 15:10 PO.ZUZ.5.421.656.2018.TS OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
08.11.2018 15:02 Ogłoszenie
08.11.2018 13:59 Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie lublinieckim w 2019 rok
08.11.2018 13:54 Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Lublińcu w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administratora rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie lublinieckim w 2019 roku
06.11.2018 15:00 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dz. nr AR_1A.2096/108 z dz. AR_1A.107 Chwostek
06.11.2018 14:59 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dz. nr AR_3.182 z dz. AR_3.1396/178 Koszęcin

1 2 3 4 5 6 następna