Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2018 10:29 RKP.525.12.2018 Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Solarnia na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn. Konkurs na Najtwardszego Strażaka – Solarnia 2018
18.06.2018 10:26 RKP.525.11.2018 Oferta złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Zwiedzamy Trójmiasto”
14.06.2018 10:32 WRSZ. 8023.24.2018 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag
07.06.2018 15:16 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach przyjęcia granic działki nr 448/2 z działką nr 165/2 położonych na karcie mapy 13 Kochanowice obrębu Herby.
07.06.2018 15:14 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach przyjęcia granic działki nr 446/2 z działką nr 165/2 położonych na karcie mapy 13 Kochanowice obrębu Herby.
25.05.2018 13:30 Uchwała Nr 910/CLXV/2018 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego - nieruchomości położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27.
23.05.2018 13:35 RKP.525.10.2018 Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim z siedzibą w Lisowicach na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. V Rodzinny Rajd Rowerowy
23.05.2018 13:26 RKP.525.9.2018 Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łagiewniki Małe z siedzibą w Łagiewnikach Małych na realizację zadania publicznego z zakresu szerzenia kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Festyn rodzinny
14.05.2018 15:20 RKP.525.8.2018 Oferta Towarzystwa Ekumenicznego Sanus Vivere z siedzibą w Kochcicach na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Z wodą za pan brat".
11.05.2018 14:51 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

1 2 3 4 5 6 następna