Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2020 14:22 WKP.525.3.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VII Ogólnopolskiego Maratonu pływackiego OTYLIADA na krytej pływalni w Herbach
12.02.2020 14:16 WKP.525.2.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja drugiej edycji „Spotkania z debatą”
11.02.2020 08:19 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK)
24.01.2020 15:03 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia znaków granicznych i okazaniu przebiegu granic
24.01.2020 08:36 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały nr 298/LIII/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 22 stycznia 2020 roku)
16.01.2020 14:34 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie likwidacji Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi
14.01.2020 14:12 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 24/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. dot. inwestycji pn. BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWEJ w miejscowości Jeżowa, ul. Polna, 42-793 Ciasna (dz. nr 194 obręb 0004 Jeżowa)
13.01.2020 15:25 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały Nr 287/XLIX/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 30.12.2019 r.)
03.01.2020 14:18 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
31.12.2019 10:52 Informacja o przyjęciu uchwałą Nr 110/VII/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 6 listopada 2019 r. dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2022”
20.12.2019 12:59 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały Nr 275/XLVII/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 11 grudnia 2019 r.)
12.12.2019 10:41 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – zmiany dyżurów
10.12.2019 13:39 WB. 6740.718.2019 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 804/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. dot. inwestycji pn. budowa hali magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku rekreacyjnego na budynek produkcyjno-magazynowy wraz z jego termomodernizacją
09.12.2019 11:16 WRSZ.8023.48.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2020 roku
06.12.2019 14:34 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu nr 267/XLV/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.)
03.12.2019 15:03 WB.6740.698.2019 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 785/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. wydaną na wniosek złożony w dniu 07 października 2019r., w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa budynku obory, dobudowa udojni i rozbudowa płyty obornikowej w miejscowości Łagiewniki Małe przy ul. Wyzwolenia 5, 42-772 Pawonków na działce o nr ew. 768/86, obręb 0006 Łagiewniki Małe, Gmina Pawonków oraz informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy będącej w posiadaniu tutejszego organu
03.12.2019 13:28 WGM.6853.0019.2019 Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 164/14, na karcie mapy 1 Droniowiczki, obręb Lubliniec, stanowiącej własność nieżyjącego Teodora Rettig s. Franciszka i Weroniki
28.11.2019 13:02 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
26.11.2019 14:26 WB.6740.696.2019 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 762/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
18.11.2019 14:21 Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych wzdłuż linii kolejowej nr 61 w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury systemy ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS"

1 2 3 4 5 6 następna