Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2018 14:11 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. 234 z arkusz mapy 1, obręb 003 Lubsza, 240708_5 Woźniki - obszar wiejski
19.09.2018 13:25 RKP.525.20.2018 Oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Liswarta” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „V Turniej o mistrzostwo powiatu lublinieckiego w kategoriach junior, senior oraz open w tenisie stołowym”
19.09.2018 13:19 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Lublińcu.
13.09.2018 13:14 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęciu granic dz. 330/214 z k.m. 12A obrębu Woźniki z działką 248
13.09.2018 13:14 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęciu granic dz. 102 z k.m. 12A obrębu Woźniki z działką 84, 102c
13.09.2018 13:13 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęciu granic dz. 102 z k.m. 12A obrębu Woźniki z działką 287/83
13.09.2018 13:12 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęciu granic dz. 470/215 z k.m. 12A obrębu Woźniki z działką 190
12.09.2018 15:04 RKP.525.19.2018 Oferta złożona przez Lubliniecki Klub Sportowy „SPARTA” Lubliniec na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Rozgrywki szachowe o puchar Starosty Lublinieckiego”
12.09.2018 11:16 WB.6740.1.1.2018 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.1.2018 z dnia 12 września 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
11.09.2018 15:00 Skład, siedziba i dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Lublińcu.

1 2 3 4 5 6 następna