Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2021 14:37 Uchwała Nr 279/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 272/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2021 r.
24.08.2021 14:37 Uchwała Nr 280/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2021 r.
24.08.2021 14:36 Uchwała Nr 281/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata 2021-2033
24.08.2021 14:35 Uchwała Nr 282/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Lublinieckiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
24.08.2021 14:35 Uchwała Nr 283/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków pożaru budynków w miejscowości Nowa Biała
24.08.2021 14:34 Uchwała Nr 284/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/V/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lublinieckiego, od dnia 1 września 2019 roku