Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2021 10:07 Uchwała nr 246/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2020 rok
09.04.2021 10:06 Uchwała nr 247/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Uchwałodawczo-Legislacyjnej w 2020 roku
09.04.2021 10:06 Uchwała nr 248/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji w 2020 roku
09.04.2021 10:05 Uchwała nr 249/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa na 2021 rok
09.04.2021 10:05 Uchwała nr 250/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki na 2021 rok
09.04.2021 10:04 Uchwała nr 251/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
09.04.2021 10:03 Uchwała nr 252/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
09.04.2021 10:02 Uchwała nr 253/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok
09.04.2021 10:02 Uchwała nr 254/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2021 rok
09.04.2021 10:01 Uchwała nr 255/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Przedsiębiorczości na 2021 rok
09.04.2021 10:01 Uchwała nr 256/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Uchwałodawczo – Legislacyjnej na 2021 rok
09.04.2021 10:00 Uchwała nr 257/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok
09.04.2021 09:58 Uchwała nr 258/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji na 2021 rok
09.04.2021 09:56 Uchwała nr 259/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przekazania skargi złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania
09.04.2021 09:55 Uchwała nr 260/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

poprzednia 1 2