Mirosław Włodarczyk 23.11.2018 15:01

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: rower marki Zenit Sport

­

Lubliniec, dnia 23 listopada 2018 roku

 

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Rower marki Zenit Sport

Termin do odbioru rzeczy: 27.08.2020r.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania
– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: rower marki Zenit Sport
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Mirosław Włodarczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2018 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.11.2018 15:01 Utworzenie dokumentu. (Mirosław Włodarczyk)