x 
Drukuj
Mirosław Włodarczyk 06.07.2018 11:49

Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Hadra na realizację zadania publicznego z zakresu szerzenia kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Obchody 90-lecia OSP Hadra- festyn dla mieszkańców.

­

Lubliniec, dnia 18 czerwca 2018 r.

 

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Obchody 90-lecia OSP Hadra- festyn dla mieszkańców.

W dniu 2 lipca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Hadra na realizację zadania publicznego z zakresu szerzenia kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Obchody 90-lecia OSP Hadra- festyn dla mieszkańców.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lublińcu w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl oraz listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec do dnia 13 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

  • treść oferty

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Hadra na realizację zadania publicznego z zakresu szerzenia kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Obchody 90-lecia OSP Hadra- festyn dla mieszkańców.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Informację opublikował:Mirosław Włodarczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2018 11:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.07.2018 11:49 Utworzenie dokumentu. (Mirosław Włodarczyk)