Zgodnie z art. 25d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenia majątkowe - ogólny opis, podstawa prawna.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Mirosław Kowalik
Data publikacji:15.09.2003 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kowalik
Data aktualizacji:07.03.2007 14:50