Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 
Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie wynika w chwili obecnej z zapisów art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie z dniem 15 listopada 2008 roku. Zgodnie z art. 23 ust. 1 w/w ustawy publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Podmioty zobowiązane do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów wskazane są w art. 22 ustawy. Szczegółowość informacji zawartych w wykazie oraz jego wygląd określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie. Rozporządzenie to definiuje części składowe wykazu, tj. karty informacyjne oraz spisy kart informacyjnych, a także szczegółowo opisuje zakres zawartych w nich informacji oraz zakres i sposób wprowadzania zmian w wykazie. Zgodnie z w/w rozporządzeniem wzory kart informacyjnych dla dokumentów, o których dane są obowiązkowo zamieszczane w wykazie, określają formularze (karty).
   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Mirosław Kowalik
Data publikacji:26.04.2010 00:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kowalik
Data aktualizacji:07.07.2015 10:12