Transmisja online z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. Ks. płk. J. Szymały 3 w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”.

Z uwagi na podjęte działania profilaktyczne przeciw zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające
z tego powodu ograniczenia w działaniu Starostwa Powiatowego w Lublińcu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert. Terminy planowanych transmisji online, jakie będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu ogłaszane będą na bieżąco na stronie internetowej urzędu. 

03 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się transmisja online z otwarcia ofert złożonych
w postępowaniu o nazwie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu przy ul. Ks. płk. J. Szymały 3 w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego
”.

Transmisję będzie można oglądać klikając na link: https://join.skype.com/pvqDoSNdxcRv.

Zainteresowanych terminami kolejnych transmisji online z publicznego otwarcia ofert złożonych
w postępowaniach przetargowych, prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/

Wdrożone rozwiązanie spełnia wymogi Urzędu Zamówień Publicznych, który  dopuszcza możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej. “Zasada określona w art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy PZP”

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO - TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU PRZY UL. KS. PŁK. J. SZYMAŁY 3 W RAMACH PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEŻACYCH DO POWIATU LUBLINIECKIEGO”
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Mirosław Włodarczyk
Data publikacji:07.10.2020 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Wilk
Informację aktualizował:Mirosław Włodarczyk
Data aktualizacji:18.11.2020 14:39