Transmisja online z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego".

Z uwagi na podjęte działania profilaktyczne przeciw zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające z tego powodu ograniczenia w działaniu Starostwa Powiatowego w Lublińcu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert. Terminy planowanych transmisji online, jakie będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu ogłaszane będą na 28 września 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się transmisja online z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego".

Transmisję będzie można oglądać klikając na link: https://join.skype.com/pvqDoSNdxcRv.

Zainteresowanych terminami kolejnych transmisji online z publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniach przetargowych, prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/

Wdrożone rozwiązanie spełnia wymogi Urzędu Zamówień Publicznych, który  dopuszcza możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej. “Zasada określona w art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy PZP”.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Mirosław Kowalik
Data publikacji:18.09.2020 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Włodarczyk
Data aktualizacji:06.10.2020 15:08