Transmisja online z otwarcia ofert w postępowaniu o nazwie "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu"

Z uwagi na podjęte działania profilaktyczne przeciw zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające z tego powodu ograniczenia w działaniu Starostwa Powiatowego w Lublińcu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert. Terminy planowanych transmisji online, jakie będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu ogłaszane będą na bieżąco na stronie internetowej urzędu. 

W dniu 08 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się pierwsza transmisja online z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o nazwie ”Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu”. Transmisję będzie można oglądać klikając w link: https://join.skype.com/pTqFD4ROIgwa

Zainteresowanych terminami kolejnych transmisji online z publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniach przetargowych, prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/

Wdrożone rozwiązanie spełnia wymogi Urzędu Zamówień Publicznych, który  dopuszcza możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej. “Zasada określona w art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy PZP”.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Tomasz Barczyk
Data publikacji:22.05.2020 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Wilk
Informację aktualizował:Mirosław Włodarczyk
Data aktualizacji:09.06.2020 11:08