Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały:

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym Nr 9 dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ze sprzężeniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu

 Uwagi proszę przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Wydział Edukacji,ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą elektroniczną na adres: we@lubliniec.starostwo.gov.pl w terminie od 20 września 2019 r. do 04 października 2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Mirosław Włodarczyk
Data publikacji:19.09.2019 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Włodarczyk
Data aktualizacji:19.09.2019 15:00