Lubliniec, dnia 23 stycznia 2019 r.

 

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja VI Ogólnopolskiego Maratonu Pływackiego OTYLIADA na krytej pływalni”.

W dniu 15 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Pływacki Klub Sportowy „ORKA” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja VI Ogólnopolskiego Maratonu Pływackiego OTYLIADA na krytej pływalni”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lublińcu w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl oraz listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec do dnia 30 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

  • treść oferty

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta złożona przez Pływacki Klub Sportowy „ORKA” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja VI Ogólnopolskiego Maratonu Pływackiego OTYLIADA na krytej pływalni”
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Mirosław Włodarczyk
Data publikacji:23.01.2019 12:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Włodarczyk
Data aktualizacji:23.01.2019 12:49